Колегіальні органи та структурні підрозділи

Положення про деканат

Організація освітнього процесу

Положення про робочу навчальну програму

Положення про проведення практичної підготовки студентів

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Положення про проведення щорічного оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Результати моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання здобувачів Арт академії 

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Арт академії

Приймальна комісія. Формування контингенту студентів

Наукова діяльність

Кадрове забезпечення

Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян

Фінансова діяльність

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього. Конфіденційна інформація (за рішенням акціонерів).

Звіт про використання та надходження коштів. Бюджетних надходжень та фінансування не маємо.

Інформація щодо проведення тендерних процедур. Не проводяться.

Штатний розпис на поточний рік. Конфіденційна інформація.