Колегіальні органи та структурні підрозділи

Положення про деканат

Положення про кафедру

Організація освітнього процесу

Положення про робочу навчальну програму

Положення про проведення практичної підготовки студентів

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

Положення про проведення щорічного оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Положення про проведення щорічного оцінювання діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників

Програма заходів із забезпечення якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Щорічне оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Арт академії

Приймальна комісія. Формування контингенту студентів

Наукова діяльність

Кадрове забезпечення

Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян

Фінансова діяльність

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього. Конфіденційна інформація (за рішенням акціонерів).

Звіт про використання та надходження коштів. Бюджетних надходжень та фінансування не маємо.

Інформація щодо проведення тендерних процедур. Не проводяться.

Штатний розпис на поточний рік. Конфіденційна інформація.