Стратегія та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової, та інноваційної діяльності

     Щорічний звіт керівника Арт академії імені Сальвадора Далі

Колегіальні органи та структурні підрозділи

Організація освітнього процесу

    Положення про робочу навчальну програму

    Положення про проведення практичної підготовки студентів

    Програма заходів із забезпечення  якості освіти

Приймальна комісія. Формування контингенту студентів

    Положення про процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів

Наукова діяльність

Кадрове забезпечення

Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян

Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти

    Положення про результати щорічного оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

 

Фінансова діяльність

    Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього. Конфіденційна інформація (за рішенням акціонерів).

     Звіт про використання та надходження коштів. Бюджетних надходжень та фінансування не маємо. 

     Інформація щодо проведення тендерних процедур. Не проводяться.

     Штатний розпис на поточний рік. Конфіденційна інформація.