Колегіальні органи та структурні підрозділи

Положення про деканат

Організація освітнього процесу

Положення про проведення практичної підготовки студентів

Приймальна комісія. Формування контингенту студентів

Наукова діяльність

Кадрове забезпечення

Міжнародна діяльність. Навчання іноземних громадян

Звіти

Фінансова діяльність

Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього. Конфіденційна інформація (за рішенням акціонерів).

Звіт про використання та надходження коштів. Бюджетних надходжень та фінансування не маємо.

Інформація щодо проведення тендерних процедур. Не проводяться.

Штатний розпис на поточний рік. Конфіденційна інформація.