Фурса Оксана Олександрівна

 

Президент, доктор педагогічих наук, професор

Тел.:  (044) 331-88-77 (76)
Факс: (044) 390-37-97 (96)
E-mail: info@mixmd.edu.ua
Cайт: www.fursa-art.com

Гуменна Олександра Віталіївна

 

Ректор, кандидат економічних наук, професор

Тел.: (044) 331-88-77 (76)
Факс: (044) 390-37-97 (96)

E-mail: o.v.gumenna@mixmd.edu.ua

Кравченко Андрій Володимирович

Декан, кандидат фізико-математичних наук

Тел.: (044) 331-88-77 (76)
Факс: (044) 390-37-97 (96)

E-mail: info@mixmd.edu.ua 

E-mail: a.v.kravchenko@mixmd.edu.ua 

Алєксєєва Світлана Володимирівна

Завідувач магістерської програми, доктор педагогічих наук

Тел.: (044) 331-88-77 (76)
Факс: (044) 390-37-97 (96)
E-mail: info@mixmd.edu.ua

E-mail: s.v.alekseeva@mixmd.edu.ua 

Барський Віталій Леонідович

Проректор з виховної роботи, психолог

Тел.: (044) 331-88-77 (76)
Факс: (044) 390-37-97 (96)
E-mail: info@mixmd.edu.uа

E-mail: v.barskiy@mixmd.edu.ua