fbpx
Логотип

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

На головну ГОЛОВНА Навчання

Навчання

УВАГА!!!! Студентам та батькам!

З питань навчального процесу та контактів з викладачами звертайтеся до координатора Карбовської Юлії Сергіївни за телефоном: 067-797-21-72

 

 

Розклад дзвінків

 

 

Графіки навчального процесу

Графік навчального процесу ДЕННОЇ форми навчання
на 2020/2021 н.р.

Бакалаври д.ф.н.:

 

Магістри д.ф.н.:

 
Графік навчального процесу ЗАОЧНОЇ форми навчання
на 2020/2021 н.р.

 

Бакалаври з.ф.н.:

 

Магістри з.ф.н.:

 

 

Шкала оцінювання знань студентів 

Видами контролю знань студентів  є  поточний контроль, проміжна та підсумкова атестації.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та семінарських занять. Він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи.

 Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу кожного змістового модуля, на які лектором дисципліни поділено її навчальний матеріал.

Проміжна атестація має визначити рівень знань студента з програмного матеріалу змістового модуля (рейтингова оцінка із змістового модуля), отриманих під час усіх видів занять і самостійної роботи.

Форми та методи проведення проміжної атестації засвоєння програмного матеріалу змістового модуля розробляється лектором дисципліни і затверджується відповідною кафедрою у вигляді тестування, письмової контрольної роботи,  результату практичної чи лабораторної роботи.

Засвоєння студентом програмного матеріалу змістового модуля вважається успішним, якщо рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 51 бал за 100-бальною шкалою.

Підсумкова атестація включає семестрову та державну атестацію студента.

Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену/перегляду або семестрового заліку з конкретної навчальної дисципліни.

  • Семестровий екзамен це форма підсумкової атестації засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр.
  • Семестровий залік – це форма підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння студентом  теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під час самостійної роботи) з навчальної дисципліни за семестр.
  • Диференційований залік – це форма атестації, що дозволяє оцінити виконання та засвоєння студентом програми практики.

 

 

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС

icon-contact-phone@2x

(044) 495-17-77 (76)

icon-contact-fax@2x

(044) 390-37-97 (96)

icon-contact-email@2x

art-dali@ukr.net

icon-contact-address@2x

Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

 «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)

«Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)

«Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

SALVADOR DALI ACADEMY OF CONTEMPORARY ARTS