fbpx
Логотип

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

На головну ГОЛОВНА Художня рада

Художня рада

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення переглядів з образотворчих дисциплін

 в  «Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі»

І. Загальні положення

Перегляд навчальних практичних робіт студентів з образотворчих дисциплін є формою підсумкового контролю зокрема екзамену чи поточного модульного контролю (ПМК) згідно з навчальним планом ПЗВО «Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» (далі – Арт академія).

Перегляд здійснює комісія художньої ради Арт академії сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі, затверджена наказом Ректора. До складу комісії входять штатні науково-педагогічні працівники. Склад комісії для проведення переглядів формується на засіданні художньої ради на початку навчального року.

Перегляд навчальних практичних робіт студентів проводиться під час екзаменаційної сесії згідно з розкладом сесії. На перегляд представляються навчальні практичні роботи студентів відповідно до затвердженого переліку з кожної дисципліни. Перегляд робіт з однієї дисципліни проводиться одночасно для всього курсу, який паралельно вивчав цю дисципліну.

Перегляди проводяться у відкритій формі для студентів, їх батьків, адміністрації, гостей. 

Монтаж робіт для перегляду студенти здійснюють протягом однієї години до часу, зазначеного у розкладі. Після перегляду робіт комісією, для ознайомлення з експозицією запрошуються студенти, батьки, адміністрація, гості. Демонтаж робіт проводиться у визначений деканатом час.

ІІ. Основні вимоги

2.1. До перегляду допускаються студенти, які набрали не менше 51 балу поточного оцінювання з відповідної дисципліни, виконали всі навчальні практичні роботи згідно з робочою навчальною програмою дисципліни, не мають фінансових та академічних заборгованостей за минулі семестри та заборгованостей щодо оформлення документів особової справи.

2.2. На перегляді розглядаються та оцінюються навчальні практичні роботи, виконані студентами під час поточного семестру, що включають аудиторні та самостійні роботи. Комісія не розглядає роботи не узгоджені та не затверджені викладачем.

2.3. Позитивно оцінюються роботи, які виконувались під керівництвом викладача. Самостійні (домашні) роботи оцінюються позитивно, якщо викладач їх аналізував та затверджував протягом семестру. В разі хвороби (чи іншої поважної причини відсутності студента на заняттях), може бути виставлена самостійно виконана робота за рекомендацією викладача, який читає дисципліну.

2.4. На перегляд виставляється повний обсяг (100%) завершених навчальних практичних робіт відповідно до навчальної робочої програми дисципліни. Відсутність хоча б однієї академічної роботи не дає право студенту виставлятися на перегляді.

2.5. Якщо студент на перегляді використовує не свої роботи, художня рада подає клопотання Ректору про відрахування студента із закладу вищої освіти.

2.6. В методичний фонд закладу вищої освіти відбираються навчальні практичні роботи студентів за рекомендацією комісії й викладача для підтвердження оцінки.

2.7. Відповідальність за чистоту в приміщенні до та після перегляду покладається на групу, яка стоїть за розкладом в цьому приміщенні.

ІІІ. Вимоги до оформлення робіт на перегляд

3.1. Роботи виставляються лише на стандартних полотнах (90 см × 270 см).

3.2. Кожна академічна робота оформляється в паспорту (смужка паперу 1-2 см по периметру роботи, для рисунку – сірого кольору, для живопису – білого, інші кольори – за узгодженням з викладачем).

3.3. Послідовність розміщення робіт на полотні рекомендує викладач відповідно до робочої навчальної програми дисципліни з урахуванням естетичного сприйняття експозиції.

  • Підпис полотна з роботами виконується на смужці паперу розміром 7 см × 25-40 см шрифтом чорного кольору охайно та розбірливо, зазначивши прізвище, ім’я та групу.

3.5. Кожна окрема робота в правому нижньому куті повинна містити підпис:

прізвище автора, група, рік, прізвище викладача.

Підпис робіт виконується кульковою ручкою або лінером.

Не підписані роботи не розглядаються.

IV. Апеляційні питання

4.1. Апеляції на результати перегляду розглядаються за заявами студентів, поданими до комісії в день перегляду. До заяви додаються роботи за якими подається апеляція. Повторний перегляд робіт за апеляційними заявами проводиться під час сесії за окремим розкладом.

ЗАВІТАЙТЕ ДО НАС

icon-contact-phone@2x

(044) 331-88-77 (76)

icon-contact-fax@2x

(044) 390-37-97 (96)

icon-contact-email@2x

art-dali@ukr.net

icon-contact-address@2x

Україна, 04136 Київ, Північно-Сирецька, 1-3

Як дістатися

znak
«ЛЬВА ТОЛСТОГО» — Тролейбус № 5 (зуп. «Квазар-Мікро»)
«НИВКИ» — Автобус № 32 зуп. (зуп. «Квазар-Мікро»)
КАДЕЦЬКИЙ ГАЙ — маршрутка № 518
ТРОЄЩИНА — маршрутка маршрутка № 180 (до Вишгородської) далі № 32 автобус (зуп. «Квазар-Мікро»)
«ОБОЛОНЬ» — автобус № 102 до (зуп. Вишгородська), далі автобус № 32 (зуп. «Квазар-Мікро»)
«ГЕРОЇВ ДНІПРА» (мінський масив)— маршрутка № 537 (зуп. «Сирецька»), далі 5 хв. пішки
«УНІВЕРСИТЕТ» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«ШУЛЯВСЬКА» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«БЕРЕСТЕЙСЬКА» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«НИВКИ» — маршрутка № 575, або тролейбус № 5
«СИРЕЦЬ» — тролейбус № 35 (зуп. «Сирецька»), маршрутка № 575, 223, 32 маршрутки (зуп. «Квазар-Мікро»)

АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

SALVADOR DALI ACADEMY OF CONTEMPORARY ARTS