Як ми виникли

Україна поступово, але впевнено входить до європейського і світового економічного простору. Досвід розвинених держав засвідчує: дизайн є одним з ключових факторів цього процесу. Звідси – особливі вимоги до професійної підготовки дизайнерів. Сьогодні вони мають бути фахівцями із невичерпним творчим потенціалом, котрі здатні проектувати не лише функціонально корисні, але й високоякісні, зручні, естетично привабливі речі. Це актуалізує проблеми професійної підготовки дизайнерів в Україні. Нині така підготовка – невід’ємна складова загальної системи вищої освіти та дієвий фактор розвитку проектної культури суспільства.

З цією метою ще у 1992 р. на базі Народного університету «Дизайнер» було засновано Приватний вищий навчальний заклад «Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну», а з 1995 р. в коледжі створено Дизайн-студію для дітей шкільного віку та з 1997 р. організовано професійні курси дизайну і комп’ютерної графіки для дорослих. Це дало змогу ефективно вирішити питання не лише профорієнтації серед молоді, а й організації дозвілля та додаткової освіти дорослих.

У 2000 р. Мистецький коледж стає базовим навчальним закладом щойно створеної громадської організації «Конфедерація дизайнерів і стилістів України», до діяльності якої залучено провідних дизайнерів України й інших країн, а також основний кадровий ресурс «Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну».

З метою забезпечення повного циклу ступеневості та неперервності освіти у 2004 р. створено ПВНЗ «Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну» (ІV рівень акредитації). Таким чином, сформувався навчальний комплекс безперервної мистецької освіти, що забезпечує завершений цикл підготовки фахівців з дизайну.

З 2008 р. Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну носить почесне звання видатного художника-сюрреаліста Сальвадора Далі, що не лише стало підтвердженням креативності навчального закладу, але й відкрило нові можливості міжнародної співпраці.

З 2011 р. інститут здійснює підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні та за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста, магістра.

З січня  2019 р. інститут було перейменовано у АРТ АКАДЕМІЮ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

 

Наші особливості

АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (ІV рівень акредитації) й Мистецький коледж імені Сальвадора Далі (І рівень акредитації) – сучасні вищі навчальні заклади, де оновлено зміст професійного навчання, впроваджено передові педагогічні технології, інноваційні підходи до підготовки фахівців з дизайну та мистецтвознавства.

Пріоритетами навчально-виховного процесу є надання високоякісної професійної освіти за обраними спеціальностями; формування у студентів активної громадянської позиції, власної гідності, готовності до творчої діяльності, забезпечення дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між учасниками навчально-виховного процесу. Становлення майбутнього фахівця неможливе без практичної підготовки, під час якої формується індивідуальний дизайнерський стиль. У навчальний процес АРТ АКАДЕМІЇ адаптовано сучасні технології професійного навчання, що забезпечують високу продуктивність і сприяють розвитку креативності й творчості майбутніх дизайнерів. Прикладом є систематичне стажування студентів у студіях відомих дизайнерів України й інших країн, виробнича практика на діючих підприємствах, конкурсна діяльність (участь у фестивалях, конкурсах, виставках й показах моди не лише в якості конкурсантів, але й у складі групи супроводу).

Відмінною рисою навчального закладу є підготовка мобільних і конкурентоздатних спеціалістів в галузі дизайну, які прагнуть до творчого саморозвитку, професійного росту й успішної реалізації своєї кар’єри. Активна співпраця з роботодавцями дозволяє студентам вже під час навчання здобути практичний досвід й сміливо та впевнено почуватися на ринку праці, отримавши диплом. Система навчання побудована таким чином, що дозволяє студентам поєднувати навчання й роботу. Девіз АРТ АКАДЕМІЇ імені Сальвадора Далі ­ «Навчайся, працюючи», причому це стосується не лише заочної, але й денної форми навчання. Запропоновані студентам форми навчання дозволяють забезпечити тісний контакт з роботодавцями, сприяють майбутньому працевлаштуванню, формують індивідуальний почерк майбутнього дизайнера, власний стиль, розвивають креативність і творчість у сфері вітчизняного дизайну, що може стати основою формування авторської дизайнерської школи.

За роки існування навчального закладу випущено близько півтори тисячі студентів, які стали гордістю й надією сучасного дизайну, адже серед них є відомі в Україні й за кордоном дизайнери-модельєри (переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів дизайнерів, конкурсу «Костюм для Оксани Марченко» тощо), стилісти (головний стиліст мюзиклу «Барон Мюнхаузен», стиліст Театру російської драми імені Лесі Українки та ін.), дизайнери інтер’єру та комп’ютерної графіки.

 

Найяскравіші проекти

Нині приватний заклад вищої освіти «АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» й ПЗПВО «Мистецький коледж імені Сальвадора Далі», разом з дитячою Дизайн-студією та професійними курсами, є базовим навчальним комплексом Конфедерації дизайнерів і стилістів України.Потреби ринку праці у високопрофесійних дизайнерах сформували чітку модель ступеневої неперервної дизайн-освіти, що дозволяє забезпечити різноаспектну підготовку майбутніх спеціалістів у всіх сферах і напрямах ART-мистецтва. У навчальний процес впроваджено інноваційні досягнення фінських, німецьких і прибалтійських дизайнерських шкіл.

Потреби ринку праці у високопрофесійних дизайнерах сформували чітку модель ступеневої неперервної дизайн-освіти, що дозволяє забезпечити різноаспектну підготовку майбутніх спеціалістів у всіх сферах і напрямах ART-мистецтва. У навчальний процес впроваджено інноваційні досягнення фінських, німецьких і прибалтійських дизайнерських шкіл.

У 2004 р. на базі Мистецького інституту та Мистецького коледжу, спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за координації його відділу теорії та історії педагогічної майстерності, створено навчально-науковий комплекс, у якому ВНЗ є експериментальними педагогічними майданчиками. З 2010 р. до навчально-наукового комплексу долучився Науково-методичний центр розвитку педагогічної майстерності викладачів у системі дизайн-освіти.

З 2005 р. розпочав своє існування збірник наукових праць «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент», який з 2008 р. отримав статус наукового видання й гриф ВАК України.

Резонансною подією став круглий стіл «Мистецька освіта в правовому полі», проведений. в Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі у жовтні 2009 р. за підтримки та безпосередньої участі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, МОН України, ММС України.

З 2011 р. за підтримки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах часу», а також Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи». Актуальність тематики викликає жваву зацікавленість науковців, молодих вчених та студентів з усіх куточків України.

З 2012 р. доброю традицією у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі стало проведення студентської Олімпіади з дизайну. До формування завдань олімпіади долучаються роботодавці та партнери інституту, зацікавлені у підтримці креативних, творчих ідей.

Серед інших знакових подій у житті викладачів та студентства можна виділити такі:

2002 р. – вперше в Україні зусиллями Конфедерації дизайнерів і стилістів України, Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну й Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну було організовано Всеукраїнський конкурс дизайнерів одягу «Кришталевий силует», що в подальшому отримав статус міжнародного;

2003 р. – організовано й запатентовано благодійний дитячий конкурс образотворчого мистецтва «Яскрава палітра» (для дітей старшого шкільного віку), переможці якого мають змогу на пільгових умовах навчатися у Мистецькому коледжі та Мистецькому інституті;

2005 р. – спільно з Союзом рекламістів України організовано й проводиться фестиваль реклами «REKS»;

2006 р. – випускається журнал «ART-бум» (новинки альтернативного мистецтва України, кращі работи студентів і викладачів інституту);

2009 р. – в рамках міжнародної програми боротьби з онкозахворюваннями благодійного фонду «Набат» студентським самоврядуванням інституту взято шефство над дитячим відділенням Київського онкологічного центру;

2011 р. – під патронатом мерії Києва організовано Всеукраїнський благодійний конкурс соціальної реклами «Анти-СНІД».

 

Перспективи

Напрямом розвитку навчально-наукового комплексу, очолюваного АРТ АКАДЕМІЄЮ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі є подальше удосконалення змісту підготовки майбутніх фахівців з дизайну з врахуванням специфіки професійної підготовки, зумовленої динамікою ринку та пов`язаної з надзвичайним розмаїттям змісту й характеру виконуваних робіт.

На часі пошук нових ідеалів, нової парадигми дизайну ХХI ст., а також  приведення системи дизайн-освіти у відповідність до них. Така настанова дозволить спрогнозувати і врахувати у сучасній освітній практиці виклики майбутнього.