Як ми виникли

Україна поступово, але впевнено входить до європейського і світового економічного простору. Досвід розвинених держав засвідчує: дизайн є одним з ключових факторів цього процесу. Звідси – особливі вимоги до професійної підготовки дизайнерів. Сьогодні вони мають бути фахівцями із невичерпним творчим потенціалом, котрі здатні проєктувати не лише функціонально корисні, але й високоякісні, зручні, естетично привабливі речі. Це актуалізує проблеми професійної підготовки дизайнерів в Україні. Нині така підготовка – невід’ємна складова загальної системи вищої освіти та дієвий фактор розвитку проєктної культури суспільства.

З цією метою ще у 1992 р. на базі Народного університету «Дизайнер» було засновано Приватний вищий навчальний заклад «Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну», а з 1995 р. в коледжі створено Дизайн-студію для дітей шкільного віку та з 1997 р. організовано професійні курси дизайну і комп’ютерної графіки для дорослих. Це дало змогу ефективно вирішити питання не лише профорієнтації серед молоді, а й організації дозвілля та додаткової освіти дорослих.

У 2000 р. Мистецький коледж стає базовим навчальним закладом щойно створеної громадської організації «Конфедерація дизайнерів і стилістів України», до діяльності якої залучено провідних дизайнерів України й інших країн, а також основний кадровий ресурс «Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну».

З метою забезпечення повного циклу ступеневості та неперервності освіти у 2004 р. створено ПВНЗ «Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну» (ІV рівень акредитації). Таким чином, сформувався навчальний комплекс безперервної мистецької освіти, що забезпечує завершений цикл підготовки фахівців з дизайну.

З 2008 р. Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну носить почесне звання видатного художника-сюрреаліста Сальвадора Далі, що не лише стало підтвердженням креативності навчального закладу, але й відкрило нові можливості міжнародної співпраці.

З 2011 р. інститут здійснює підготовку іноземних громадян на підготовчому відділенні та за спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, магістра.

З січня  2019 р. інститут було перейменовано у АРТ академію сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі.

 

Наші особливості

АРТ академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі (ІV рівень акредитації) й Мистецький коледж імені Сальвадора Далі (І рівень акредитації) – сучасні вищі навчальні заклади, де оновлено зміст професійного навчання, впроваджено передові педагогічні технології, інноваційні підходи до підготовки фахівців з дизайну та мистецтвознавства.

Пріоритетами навчально-виховного процесу є надання високоякісної професійної освіти за обраними спеціальностями; формування у студентів активної громадянської позиції, власної гідності, готовності до творчої діяльності, забезпечення дотримання високих етичних норм, атмосфери доброзичливості й взаємної поваги у стосунках між учасниками навчально-виховного процесу. Становлення майбутнього фахівця неможливе без практичної підготовки, під час якої формується індивідуальний дизайнерський стиль. У навчальний процес АРТ академії адаптовано сучасні технології професійного навчання, що забезпечують високу продуктивність і сприяють розвитку креативності й творчості майбутніх дизайнерів. Прикладом є систематичне стажування студентів у студіях відомих дизайнерів України й інших країн, виробнича практика на діючих підприємствах, конкурсна діяльність (участь у фестивалях, конкурсах, виставках й показах моди не лише в якості конкурсантів, але й у складі групи супроводу).

Відмінною рисою навчального закладу є підготовка мобільних і конкурентоздатних спеціалістів в галузі дизайну, які прагнуть до творчого саморозвитку, професійного росту й успішної реалізації своєї кар’єри. Активна співпраця з роботодавцями дозволяє студентам вже під час навчання здобути практичний досвід й сміливо та впевнено почуватися на ринку праці, отримавши диплом. Система навчання побудована таким чином, що дозволяє студентам поєднувати навчання й роботу. Девіз АРТ академії імені Сальвадора Далі ­ «Навчайся, працюючи», причому це стосується не лише заочної, але й денної форми навчання. Запропоновані студентам форми навчання дозволяють забезпечити тісний контакт з роботодавцями, сприяють майбутньому працевлаштуванню, формують індивідуальний почерк майбутнього дизайнера, власний стиль, розвивають креативність і творчість у сфері вітчизняного дизайну, що може стати основою формування авторської дизайнерської школи.

За роки існування навчального закладу випущено багато тисячі студентів, які стали гордістю й надією сучасного дизайну, адже серед них є відомі в Україні й за кордоном дизайнери-модельєри (переможці всеукраїнських та міжнародних конкурсів дизайнерів, стилісти, дизайнери інтер’єру та комп’ютерної графіки.

 

Найяскравіші проєкти

Нині приватний заклад вищої освіти «АРТ академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі» й ПЗПВО «Мистецький коледж імені Сальвадора Далі», разом з дитячою Дизайн-студією, АРТ ліцеєм та професійними курсами, є базовим навчальним комплексом Конфедерації дизайнерів і стилістів України. Потреби ринку праці у високопрофесійних дизайнерах сформували чітку модель ступеневої неперервної дизайн-освіти, що дозволяє забезпечити різноаспектну підготовку майбутніх спеціалістів у всіх сферах і напрямах ART-мистецтва. У навчальний процес впроваджено інноваційні досягнення фінських, німецьких і прибалтійських дизайнерських шкіл.

У 2004 р. на базі Мистецького інституту та Мистецького коледжу, спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України за координації його відділу теорії та історії педагогічної майстерності, створено навчально-науковий комплекс, у якому ЗВО є експериментальними педагогічними майданчиками. З 2010 р. до навчально-наукового комплексу долучився Науково-методичний центр розвитку педагогічної майстерності викладачів у системі дизайн-освіти.

З 2005 р. розпочав своє існування збірник наукових праць «Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент», який з 2008 р. отримав статус наукового видання й гриф ВАК України.

Резонансною подією став круглий стіл «Мистецька освіта в правовому полі», проведений. в Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі у жовтні 2009 р. за підтримки та безпосередньої участі Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, МОН України, ММС України.

З 2011 р. за підтримки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах часу», а також Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи». Актуальність тематики викликає жваву зацікавленість науковців, молодих вчених та студентів з усіх куточків України.

З 2012 р. доброю традицією у Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі стало проведення студентської Олімпіади з дизайну. До формування завдань олімпіади долучаються роботодавці та партнери інституту, зацікавлені у підтримці креативних, творчих ідей.

Серед інших знакових подій у житті викладачів та студентства можна виділити такі:

2002 р. – вперше в Україні зусиллями Конфедерації дизайнерів і стилістів України, Мистецького коледжу художнього моделювання та дизайну й Мистецького інституту художнього моделювання та дизайну було організовано Всеукраїнський конкурс дизайнерів одягу «Кришталевий силует», що в подальшому отримав статус міжнародного;

2003 р. – організовано й запатентовано благодійний дитячий конкурс образотворчого мистецтва «Яскрава палітра» (для дітей старшого шкільного віку), переможці якого мають змогу на пільгових умовах навчатися у Мистецькому коледжі та АРТ академії;

2005 р. – спільно з Союзом рекламістів України організовано й проводиться фестиваль реклами «REKS»;

2006 р. – випускається журнал «ART-бум» (новинки альтернативного мистецтва України, кращі роботи студентів і викладачів інституту);

2009 р. – в рамках міжнародної програми боротьби з онкозахворюваннями благодійного фонду «Набат» студентським самоврядуванням інституту взято шефство над дитячим відділенням Київського онкологічного центру;

2011 р. – під патронатом мерії Києва організовано Всеукраїнський благодійний конкурс соціальної реклами «Анти-СНІД».

 

Перспективи

Напрямом розвитку навчально-наукового комплексу, очолюваного АРТ академією сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі є подальше удосконалення змісту підготовки майбутніх фахівців з дизайну з врахуванням специфіки професійної підготовки, зумовленої динамікою ринку та пов`язаної з надзвичайним розмаїттям змісту й характеру виконуваних робіт.

На часі пошук нових ідеалів, нової парадигми дизайну ХХI ст., а також  приведення системи дизайн-освіти у відповідність до них. Така настанова дозволить спрогнозувати і врахувати у сучасній освітній практиці виклики майбутнього.