АРТ АКАДЕМІЯ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА ІМЕНІ САЛЬВАДОРА ДАЛІ

Магістратура / Master's Program

Відділ магістратури здійснює підготовку фахівців найвищого освітньо-кваліфікаційного рівня у галузі  02 «Мистецтво» за спеціальністю 022 «Дизайн».

Форми навчання в магістратурі: денна, заочна.

Термін навчання: 1-2 роки (залежно від обраної освітньо-професійної програми підготовки та форми навчання).

Спеціальності:

 • дизайн архітектурного середовища;
 • дизайн реклами та комп’ютерної графіки;
 • дизайн одягу та аксесуарів;
 • дизайн стилю.

Навчатися у магістратурі можуть не лише випускники нашої АРТ АКАДЕМІЇ, але й випускники інших вищих навчальних закладів України ІІІ–ІV рівнів акредитації.

Випробування для вступу до магістратури:

 • співбесіда з фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін нормативного циклу;
 • екзамен з іноземної мови.

Документи, які подають до приймальної комісії:

 • заява на ім’я ректора;
 • документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень та додаток до нього (оригінал або завірена копія);
 • 6 фотокарток розміром 3×4 см;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру.

Паспорт та оригінал документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього вступник пред’являє особисто.

Прийом документів та фахові вступні випробування відбуваються під час роботи приймальної комісії. За детальнішою інформацією щодо умов прийому документів та термінів вступних випробувань звертатися до приймальної комісії та центру магістерських програм.

Завідувач магістерської програми — Алєксєєва Світлана Володимирівна (каб. 315). 

MASTER'S PROGRAM

The  Master's Program department prepares specialists of the highest educational qualification level in branch 02 "Art" on a specialty 022 "Design".

Modes of study in the magistracy: full-time, distance.

Duration of study: 1-2 years (depending on the chosen educational and professional training program and mode of study).

Specialties:

Design of architectural environment;

Design of advertising and computer graphics;

Design of clothes and accessories;

Style designdesign.

Not only the graduates of our ART ACADEMY, but also the graduates of other higher educational institutions  of Ukraine of III-IV levels of accreditation can study in the magistracy.

Admission Test for the Magistracy:

interview on fundamental and professionally oriented disciplines of the normative cycle;

foreign language exam.

Documents to be submitted to the Admission committee:

application on the Rector's name;

a document on the acquired educational qualification level and annex thereto (original or certified copy);

6   photos 3 × 4 cm;

photocopy of  Identification number Certificate

Passport and original of the document on the educational qualification level and the supplement to it, the applicant submits personally.

Documents are accepted and special entrance examinations take place during the work of the Admission committee. Contact the Admissions Office and the Master's Program Center for more information on admission requirements and admission test dates.

The Head of the Master's program - Svetlana Alekseeva (room 315).

Приймальна комісія

(044) 495-17-77 (76)
(044) 390-37-97 (96)
info@mixmd.edu.ua
Україна, 04074 Київ, Бережанська, 5

Як дістатися

 •      «Оболонь» — автобус № 102, маршрутне таксі № 180 (зуп. «Бережанська»)
 •      «Мінська» — тролейбус та маршрутне таксі № 24, маршрутне таксі № 464 (зуп. «Бережанська»)
 •      «Святошин», «Нивки» — маршрутне таксі № 31 (зуп. «Бережанська»)