За шкалою ECTS
За національною шкалою
За шкалою навчального закладу
 

A

Відмінно 90 – 100

B

Дуже добре 83 – 89

С

Добре 75 – 82

D

Посередньо 64 – 74

E

Задовільно 51 – 63

FX

Незадовільно з можливістю повторного складання 26 – 50

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 0 – 25