Статут Мистецького інституту ім. Сальвадора Далі.

Кошторис на поточний рік та всі зміни до ньогоКонфіденційна інформація (за рішенням акціонерів).

Звіт про використання та надходження коштів. Бюджетних надходжень та фінансування  (не маємо).

Інформація щодо проведення тендерних процедур (не проводяться).

Штатний розпис на поточний рік. Конфіденційна інформація.

Щорічний звіт керівника МІХМД ім. Сальвадора Далі перед засновником або уповноваженим органом та вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВНЗ.Формується.

Положення про вчену раду МІХМД ім. Сальвадора Далі.

Оприлюднення рішення вченої ради МІХМД ім. Сальвадора Далі.

Положення про організацію освітнього процесу.

Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором.

Положення про екзаменаційну комісію.

Рішення вченої ради Мистецького інституту про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності МІХМД ім. Сальвадора Далі.

Рішення вченої ради Мистецького інституту про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також, зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів.

Рішення вченої ради МІХМД ім. Сальвадора Далі про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Положення про ректорат МIХМД.

Положення про факультет у МIХМД.

Положення про робочі та дорадчі органи.

Положення про структурні підрозділи.

Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів).

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення. Вакантних місць державного замовлення  не маємо.

 

Інформація про склад керівних органів. Підпорядкування МОН України (керівних органів не має). 

Інформація про склад наглядової ради МІХМД ім. Сальвадора Далі.

Правила прийому до МІХМД ім. Сальвадора Далі.

Положення про приймальну комісію.

Оприлюднені рішення приймальної комісії. І

Інформація про діяльність органів студентського самоврядування.

Положення про орган студентського самоврядування (Студентську раду).

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених.

 

Колективний договір.

Правила внутрішнього розпорядку.