Київський національний університет технологій та дизайну запрошує молодих вчених та студентів Вашого закладу взяти участь у Х Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі«, яка відбудеться 27-28 квітня 2017 року

Делі: запрошення на конференцію КНУТД_27.04.2017


ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, МАГІСТРАНТИ, АСПІРАНТИ!

Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» запрошують на VII Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ В СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 20-21 квітня 2017 року

Наукові напрями роботи конференції:

— реалізація підходу щодо підвищення якості освіти в сучасних умовах функціонування ВНЗ;
— засоби діагностики освітніх результатів у ВНЗ;
— технологічний підхід у вищій освіті (проектування інноваційних технологій викладання);
— зарубіжний досвід упровадження професійної підготовки фахівця;
— сучасні технології навчання і виховання у вищій школі;
— технологічна готовність майбутніх фахівців-педагогів до професійної діяльності;
— теорія і методика підготовки фахівців із напряму соціальна робота;
— особливості діяльності соціальних працівників у сучасних умовах;
— світовий та вітчизняний досвід практичної діяльності соціальних працівників.
Тези учасників конференції буде
• розміщено на Web-сторінці за адресою: http://www.phdpu.edu.ua;
• видрукувано у збірнику матеріалів наукової конференції «Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти».

Робочі мови – українська, російська.
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати:
1. ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ: до 5 квітня 2017 року на адресу: phdpusoc_ped@i.ua з позначкою konferencia матеріали тез доповідей та відомості про автора.
2. ЛИСТОМ:
а) видрукуваний примірник тексту, підписаний автором;
б) відомості про автора (на окремому аркуші) та копію квитанції про оплату за друк матеріалів.

Зразок оформлення тез:
Тези доповідей обсягом 3-5 сторінок, набрані у редакторі MS Word. Шрифт: Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін – 20 мм.
Напрям
Оксана Іванова
НАЗВА ТЕЗ
Текст
ЛІТЕРАТУРА
Список літератури складати за алфавітом, за вимогами «Бюлетня ВАК України» № 5, 2009 року
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА
ПІБ автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання (якщо є), місце роботи чи навчання,
спеціальність, контактна адреса, контактні телефонии, e-mail.
Вартість публікації у збірнику матеріалів конференції — одна сторінка – 30 грн.
Збірник матеріалів (тез) конференції планується надрукувати до початку роботи конференції.
На одну наукову працю буде надіслано 1 (один) примірник збірника за адресою, вказаною автором (вартість пересилки одного примірника матеріалів — 25 гривень).
Кошти проплачувати за наступними реквізитами:
1 варіант – через каси ПриватБанку:
Отримувач: Мазоха Дмитро Степанович
№ рахунку: 26202603013563

2 варіант – безготівкове перерахування з інших банків:
Отримувач: ПриватБанк
Назва банку: ПриватБанк
Номер рахунку: 26202603013563
МФО: 305299
ЗКПО: 1853307633
Призначення платежу: за друк матеріалів конференції від П.І.П автора.
Кому: Мазосі Дмитру Степановичу
Для поповнення на рахунок: № 26202603013563 ІНН- 1853307633
Адреса оргкомітету: кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, індекс 08401.
– Мазоха Дмитро Степанович, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи;
– Губенко Світлана Сергіївна – відповідальний секретар.
Контактні телефони: (04567)5-37-92; e-mail: phdpusoc_ped@i.ua

 


 

Шановні науковці!

Інформуємо Вас, що подовжено прийом статей до публікації у ХІ випуску наукового журналу «INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE» (ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАУЦІ) (№ 2 (11), 2017).

Запрошуємо до публікації. Журнал зареєстровано в м. Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати)

EISSN 2414-634X

Матеріали приймаються до 5 березня 2017 року.

Розсилка журналу — 20 березня 2017 року

Інформаційний лист з вимогами до оформлення матеріалів у вкладенні.

Докладніша інформація на сайті журналу: http://naukajournal.org/index.php/ISMSD

Для перегляду інформації українською або російською мовами необхідно вибрати відповідну мову.

Контактна e-mail адреса: ismsdubai@gmail.com

З повагою, редколегія

ISMS_2(11)2017_info_ukr


 

 Про розвиток україномовної «Вікіпедії»

 Шановні науковці!
Інформуємо Вас, що з 20 по 22 лютого 2017 року проводиться ХІІІ Міжнародна українсько- польська наукова інтернет-конференція «СУЧАСНА НАУКА В МЕРЕЖІ INTERNET».
Матеріали приймаються до 19 лютого 2017 року.
Інформаційний листок у вкладеному файлі. Збірники матеріалів включені до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX». Докладніша інформація на сайті www.int-konf.org
Контактна адреса з приводу участі: intkonf@gmail.com
З повагою, оргкомітет.
Інформуємо Вас, що подовжено прийом статей до публікації у XХІ випуску (№ 1(21), 2017) наукового журналу «Парадигма пізнання: гуманітарні питання». Запрошуємо до публікації.
Журнал включено до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX». Ліцензійний договір № 260-04/2014.
Міжнародна індексація журналу: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar (Search).
ISSN 2312-4466 (Print).
ISSN 2409-4463 (Online).
Свідоцтво про державну реєстрацію № 20877-106778
Матеріали приймаються до 21 лютого 2017 року.
Контактна адреса з приводу публікації: paradred@gmail.com
Інформація щодо вимог у вкладенні та на сайті за посиланнямhttp://naukajournal.org/index.php/Paradigm/about/submissions#onlineSubmission
Інформація про журнал http://naukajournal.org/index.php/Paradigm/
З повагою, редакційна колегія.
Інформуємо Вас, що триває прийом статей до публікації у 34 випуску наукового журналу «Науковий огляд» (№ 2(34), 2017). Запрошуємо до публікації. Журнал включено до наукометричної бази даних «РІНЦ SCIENCE INDEX». Ліцензійний договір № 630-10/2013.
Міжнародна індексація журналу: Bielefeld Academic Search Engine (BASE), ResearchBib, WorldCat, Directory of Research Journals Indexing, Ulrichs Periodikals Directory, Citefactor, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Polish Scholarly Bibliography, Google Scholar (Search).
ISSN 2311-4517 (Online), ISSN 2311-4509 (Print).
Свідоцтво про державну реєстрацію № 20878-10678Р
Матеріали приймаються до 3 березня 2017 року.
Контактна адреса з приводу публікації: nauogl@gmail.com
Інформація щодо вимог у вкладенні та на сайті за посиланнямhttp://naukajournal.org/index.php/naukajournal/about/submissions#onlineSubmissions
Інформація про журнал http://naukajournal.org/index.php/naukajournal
З повагою, редакційна колегія.