Мистецький інститут організовує і проводить щорічні науково-практичні конференції:

  • Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та вчених «Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах сучасності»:

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ

2016/2017 навчальний рік: 20 квітня 2017 р.
2017/2018 навчальний рік: 11-12 жовтня 2017 р.

  • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих вчених «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи»: 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ

2016/2017 навчальний рік: 19 квітня 2017 р.
2017/2018 навчальний рік: 21 – 22 лютого 2018 р. (магістри); 18 – 19 квітня   2018 р. (бакалаври).

 

 АРХІВ

2016 рік

13 травня 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та вчених «Тенденції розвитку вітчизняного дизайну та дизайн-освіти у вимірах сучасності».

Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи»

Чергова Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи» відбулася у МІХМД ім. С.Далі 21-22 квітня 2016 р., у її роботі взяли участь молоді вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та установ, які займаються підготовкою дизайнерів. Пленарне і секційні засідання пройшли жваво, в атмосфері продуктивної дискусії, із застосуванням мультимедіа.

Актуальність проблематики конференції зумовлена зацікавленістю суспільства, держави, професійних кіл у розвитку галузі, науково-теоретичної та науково-практичної бази сучасного дизайну, методики підготовки дизайнерів, недостатнім вивченням низки важливих питань дизайну середовища, одягу та аксесуарів, дизайну реклами тощо, зростаючими потребами у фахівцях – дизайнерах різної спеціалізації.

Тематика конференції включила широке коло питань. Серед них питання теорії, історії, психології дизайну; проблеми захисту прав та інтересів студентів; можливості застосування інноваційних технологій та матеріалів у роботі дизайнера; застосування інноваційних комп’ютерних технологій у дизайні; провідні тенденції сучасного мистецтва тощо. Найпопулярнішими серед молодих учених було висвітлення локальних результатів навчально-наукових робіт, зокрема курсових та дипломних проектів.

З вітальним словом до учасників звернулася проректор інституту канд. пед. наук Л.В.Оружа

Велике враження на присутніх справила доповідь доктора мистецтвознавства В.В Малини із ставрології – нової галузі знань, присвяченій історії та символіці кам`яних хрестів, перегляд та обговорення його авторського фільму.

Особливі дискусії викликали доповіді магістрів Н. Лопатюк та Д. Гаврилової з питань гендерної психології сприйняття різних стилів в інтер`єрі.

На конференції відбулася презентація збірника наукових праць студентів та молодих учених, упорядкованого за результатами попередньої конференції, та розмова про організаційні та методичні проблеми підготовки та видання таких збірників у майбутньому.

Студентам, присутнім на конференції у якості слухачів, було запропоновано заповнити аналітичну анкету. Вона дозволила визначити найактуальніші з обговорюваних питань, з’ясувати, які з доповідей справили на слухачів найбільше враження постановкою проблеми, науковою глибиною, узагальненням практичного досвіду, ідеями, які можна застосувати у власній діяльності, яскравими висновками, побудовою, наочністю, ораторським мистецтвом.

Результати конференції вкотре засвідчили, що дизайн-освіта активно переходить з інформативного типу на проблемно-діяльнісний. Підсумки засідань підтверджують, що дослідницька підготовка студентів є стратегічним напрямом розвитку дизайн-освіти в цілому і Мистецького інституту зокрема. Сучасний дизайнер – не лише творець нових форм, він є аналітиком, дослідником, експертом у своїй галузі.

 

 


 2015 рік

 


Програма конференції (Завантажити PDF)
Звіт про проведення науково-практичної конференції (Завантажити PDF)
Резолюция конференції (Завантажити PDF)