Підготовка майбутнього мистецтвознавця передбачає залучення студентів до науково-дослідної роботи протягом усього періоду навчання в Мистецькому інституті художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі. Звичайно, зміст дослідницької роботи студентів поступово ускладнюється, від курсу до курсу.

Протягом навчання  студенти знайомляться з науковими напрямками роботи кафедри, пишуть реферати, виступають з доповідями і повідомленнями на семінарських і практичних заняттях, беруть участь у роботі наукових студентських конференцій, проходять практику в музеях, галереях, у археологічних експедиціях тощо.

Виконання різних завдань дозволяє студенту підійти до свідомого вибору теми майбутньої дипломної та магістерської роботи, які є підсумком їх науково-дослідної роботи в інституті. Нерідко наукові проблеми, що досліджуються студентами в рамках дипломних чи магістерських робіт, стають пріоритетним напрямком їх подальшого наукового та професійного зростання.

 

Фрагменти дипломних робіт спеціалізації «Мистецтвознавство»:

Діяльність теоретиків мистецтва часів Ренесансу на прикладі Джорджо Вазарі

Дипломна робота на здобуття  ступеня «Бакалавр» Бойко О.В.. Керівник: Гамалія К.М., к.і.н., доцент

 

Європейська мода 40-х років ХХ століття під впливом політичних та економічних явищ

Дипломна робота на здобуття  ступеня «Бакалавр» Савченко Л.С.. Керівник: Гамалія К.М., к.і.н., доцент


Сприйняття семантичних шаблонів в музичних стилях XX століття

Презентація 1 частина.  Презентація 2 частина

Дипломна робота на здобуття  ступеня «Бакалавр» Шакун Г.О.. Керівник: Фєдіна О.І.


Творчість Олександра Архипенка в контексті мистецьких новацій 20-го століття

Дипломна робота на здобуття  ступеня «Бакалавр» Пікула Є.В.. Керівник: Бурковська Л.В., к.мист.


Особливості житлобудівництва поселень Трипільської культури Томашівсько-Сушківської локальної групи

Дипломна робота на здобуття  ступеня «Бакалавр» Каргалик О.М.. Керівник: Гамалія К.М., к.і.н., доцент