У

Для творчих, креативних, непосидючих, цілеспрямованих, а саме для Вас оголошено набір на денну, заочну та заочно-дистанційну форми навчання на базі повної середньої та вищої освіти, паралельне навчання, друга вища освіта, переведення та поновлення з інших вузів!

КРОК ПЕРШИЙ – надзвичайно простий! Завітайте до нас в інститут у День відкритих дверей на наші унікальні майстер-класи. Завітайте до нас в будь-який інший день, відвідайте аудиторії, поспілкуйтеся зі студентами, познайомтеся з викладачами. Далі оберіть ту спеціалізацію дизайну, про яку мріяли!

КРОК ДРУГИЙ — інформаційний! Щоб дізнатися правила прийому на навчання до Мистецького інституту імені Сальвадора Далі, список предметів на ЗНО для вступу за ступенем бакалавра на базі повної загальної середньої освіти, терміни навчання та вартість, пропонуємо Вам зайти на сайт МІХМД та переглянути Правила прийому, Перелік предметів, Вартість навчання.
На сайті МІХМД також є Програма підготовки до творчого конкурсу та програми інших вступних випробувань.
Проконсультуйтесь в Приймальній комісії інституту, дізнайтесь подробиці вступу, щоб уникнути несподіванок.

КРОК ТРЕТІЙ — наполегливий! Старанно готуйтеся до ЗНО! Ви можете тренуватися розв’язувати унікальні тестові завдання формату ЗНО на різних сайтах в Інтернеті.
Особливим у нас є творчий конкурс!
Якісно підготуватись до нього Вам допоможуть викладачі Мистецького інституту імені Сальвадора Далі.
Наші Підготовчі курси це:

 • найкращі викладачі;
 • ефективні та перевірені методики;
 • висока результативність;
 • індивідуальний підхід;
 • гарантований результат.
  Підготовка проходить у зручний для Вас час, а також по суботах, що дає змогу підготуватися до вступних випробувань абітурієнтам з усіх регіонів України.

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ — дуже відповідальний – ЗНО. Спокійно, не панікуємо. Хвилювання – Ваш перший ворог! Ми віримо у Ваші сили та знання: все буде добре, хоча ні – все буде ВІД-МІН-НО!

КРОК П’ЯТИЙ – також дуже відповідальний – подати документи до Приймальної комісії.
Перелік необхідних документів:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;
 • cертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) – за особистим вибором оригінали або копії;
 • копію паспорта — ID-картки / копію документа, що посвідчує особу та громадянство та ідентифікаційний код;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • для неповнолітніх вступників додається копія паспорта батьків;
 • довідка про стан здоров’я;  за наявності хронічних захворювань — відповідна довідка;
 • інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування.

КРОК ШОСТИЙ: ви успішно здали творчий конкурс і маєте високі бали ЗНО в сертифікаті. Наші вітання – Вас зараховано до інституту. Якщо Ви подали до Приймальної комісії МІХМД копії документів, то у п’ятиденний термін після оприлюднення списку зарахованих подайте оригінали.
Оригінал документа про освіту зберігається в університеті впродовж усього терміну навчання.
Не знайшли відповіді на деякі запитання? Читайте офіційні Правила прийому на навчання до Мистецького інституту імені Сальвадора Далі або звертайтесь до Приймальної комісії інституту.

Приймальна комісія:
Адреса: 04074, Київ, вул. Бережанська, 5
Тел.: (044) 4951777, (044) 4951776
Факс: (044) 3953797
E-mai: info@mixmd.edu.ua


 

 

КАК СТАТЬ СТУДЕНТОМ

Для творческих, креативных, непоседливых, целеустремленных, то есть именно для Вас объявлен набор на дневную, заочную и заочно-дистанционную формы обучения на базе полного среднего и высшего образования, параллельное обучение, второе высшее образование, перевод и восстановление из других вузов!

ШАГ ПЕРВЫЙ черезвычайно прост! Пожалуйте к нам в институт в День открытых дверей на уникальные мастер-классы. Загляните к нам в любой другой день, посетите аудитории, пообщайтесь со студентами, познакомитесь с преподавателями. Далее выберите ту специализацию дизайна, о которой мечтали!

ШАГ ВТОРОЙ информационный! Чтобы узнать правила приема на обучение в Институт искусств имени Сальвадора Дали, список предметов на ВНО для поступления на ступень бакалавра на базе полного общего среднего образования, сроки обучения и стоимость, предлагаем Вам зайти на сайт института и посмотреть «Правила приема», «Перечень предметов», «Стоимость обучения».

На сайте института искусств также есть «Программа подготовки к творческому конкурсу» и программы других вступительных испытаний.

Проконсультируйтесь в Приемной комиссии института, узнайте подробности поступления, чтобы избежать неожиданностей

ШАГ ТРЕТИЙ настойчивый! Старательно готовьтесь к ВНО! Вы можете тренироваться решать уникальные тестовые задания формата ВНО на разных сайтах в Інтернете.

Особенным у нас является творческий конкурс!

Качественно подготовиться к нему Вам помогут преподаватели Института искусств имени Сальвадора Дали.

Наши подготовительные курсы это:

лучшие преподаватели;

эффективные и проверенные методики;

высокая результативность;

индивидуальный подход;

гарантированный результат.

Подготовка проходит в удобное для Вас время, в том числе по субботам, что дает возможность подготовиться к вступительным испытаниям абитуриентам из всех регионов Украины.

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ очень ответственный – ВНО. Спокойно, не паникуем! Волнение – Ваш первый враг! Мы верим в Ваши силы и знания: все будет хорошо, хотя нет, – все будет ОТ-ЛИЧ-НО!

ШАГ ПЯТЫЙ также очень ответственный подать документы в Приемную комиссию.

Перечень необходимых документов:

аттестат или диплом (оригинал или его заверенная копия);

приложение к аттестату или диплому (оригинал или его заверенная копия);

сертификаты Украинского центра оценивания качества образования;

8 цветных фотографий (3х4 см);

копии паспорта,идентификационного кода, приписного свидетельства (для юношей) и оригиналы перечисленных документов для их заверения.

Другие документы или их копии подаются при особых условиях зачисления.

ШАГ ШЕСТОЙ Вы успешно выдержали творческий конкурс и получили високие баллы ВНО в сертификате. Наши поздравления – Вы зачислены в институт. Если Вы подали в Приемную комиссию института копии документов, то в пятидневный срок после обнародования списка зачисленных подайте оригиналы.

Оригинал документа об образовании хранится в институте в течение всего срока обучения.

Не нашли ответов на некоторые вопросы? Читайте официальные «Правила приема на обучение в институте искусств имени Сальвадора Дали» или обращайтесь в Приемную комиссию института.

Приемная комиссия:
Адрес: 04074, Киев, ул. Бережанская, 5
Тел.: (044) 4951777, (044) 4951776
Факс: (044) 3953797
E-mai: info@mixmd.edu.ua

ВАГА!  Термін подачі документів до Мистецького інституту

Бакалавр:

На денну форму навчання з 11 липня по  27 липня 2016 року до18 год. 00 хв.

На заочну форму навчання з 01 серпня  по 31 серпня 2016 року.

 

Спеціаліст, магістр: 

На денну форму навчання з 11 липня по  25 серпня 2016 року.

На заочну форму навчання з 01 серпня по 31 серпня 2016 року.

 

Друга вища освіта:

На денну форму навчання з 11 липня по 25 серпня 2016 року.

На заочну форму навчання з 01 серпня по 31 серпня 2016 року.

 

УВАГА!  Термін подачі документів до Мистецького коледжу

Молодший спеціаліст: 

На денну форму навчання з 11 липня по  27 липня 2016 року до18 год. 00 хв.

На заочну форму навчання з 11 липня по  27 липня 2016 року до18 год. 00 хв.