Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти

(вступних екзаменів, творчих конкурсів)

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

 

 

Напрями підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра Перелік конкурсних предметів(вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну середню освіту Мінімальнакількість балів для допуску до участів конкурсі або зарахування на навчанняпоза конкурсом, за співбесідою
Назва Код    
Дизайн 6.020207 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,2 0,1 101
2. Історія України (базовий рівень) 0,2 0,1 101
3. Творчий конкурс 0,5 0,1 156
Образотворче мистецтво 6.020205 1. Українська мова та література (базовий рівень) 0,2 0,1 101
2. Історія України (базовий рівень) 0,2 0,1 101
3. Творчий конкурс 0,5 0,1 156

 

 


Перечень конкурсных предметов в сертификате Украинского центра оценивания качества образования

(вступительных экзаменов, творческих конкурсов)

 

Для поступающих на основе полного общего среднего образования

Направления подготовки образовательно-квалификационного уровня бакалавра  Перечень конкурсних предметов(вступительных экзаменов, творческих конкурсов) Вес предметов сертификата ЗНО Вес аттестата о полном общем среднем образовании Минимальноеколичество баллов для допуска к участию в конкурсе или зачисления на обучение вне конкурса, по собеседованию
Название Код      
Дизайн 6.020207 1. Украинский язык и литература (базовый уровень) 0,2 0,1 101
2. История Украины (базовый уровень) 0,2 0,1 101
3. Творческий конкурс 0,5 0,1 156
Изобразительное искусство 6.020205 1. Украинский язык и литература (базовый уровень) 0,2 0,1 101
2. История Украины (базовый уровень) 0,2 0,1 101
3. Творческий конкурс 0,5 0,1 156